Hotarari CL

hotarari cl

Hotararile CL sunt supuse votarii si se refera la buna functionare a comunitatii...

Citeste mai mult

Documente contabile

documente contabile

Aici va sunt prezentate bugetul, bilantul, rectificarile si alte acte privind banii comunei

Citeste mai mult

Contact

contact

Printr-un singur click luati legatura cu noi privind problemele pe care le aveti

Citeste mai mult

1

Centru de comuna - sat Dragomiresti

            Sate componente – 11 sate - Dragomiresti , Babuta , Belzeni , Ciuperca , Doagele , Poiana Pietrei , Popesti , Radeni , Semenea , Tulesti si Vladia ;

            Locuitori : total - 5053

            Suprafaţa totala : 7418 ha , d.c. – 4603 ha agricola si 1356 ha paduri .

            Numar de locuinte – 1950

PRIMAR - IACOB DĂNUŢ  

VICEPRIMAR - GRIGORI VASILICĂ

SECRETAR – STOINEA GEANI -NONEL

CONTABIL – POPESCU MIRIEAN -IOAN

           

            Situata in partea de Vest a judeţului Vaslui , comuna Dragomiresti are ca relief o parte din podişul Bârladului , fiind aşezata intre colinele Tutovei si străbătuta de paraul Tutova care pe raza comunei in zona localităţii Băbuţa se uneşte cu paraul Lipova – acesta din urma dispărând .

            Prin şoseaua naţionala – DN 2 F , Bacău – Vaslui si drumul judeţean DJ 243 – Bârlad – Dragomiresti - comuna are legătura cu cele trei localitati urbane – Bacău , Vaslui si Bârlad si prin drumul judeţean DJ 241 C – care in prezent este din piatra si pamant se face legătura cu judeţul Bacău – comuna Lipova . Legătura intre reşedinţa de comuna si celelalte sate componente se realizează prin infrastructura existenta a comunei – drumuri comunale – ce totalizează 19,4 km si anume:

-          DC 100 A   DJ 243 Rădeni – Uricari pe o lungime de 2 ,5 km

-          DC 139       DJ243 –Rădeni - Popeşti pe o lungime de 3,2 km;

-          DC 139 A   din DC 139 –Popeşti – Ciuperca pe o lungime de 2.7 km;

-          DC 140       din DJ 243 – Rădeni - Tuleşti pe o lungime de 4 km;

-          DC 141     din DN 2F – Dragomiresti –Semenea pe o lungime de 3 km;

-          DC 144 A   din DJ 241 C – Poiana Petrei – pe o lungime de 2 km .

-          DC 143       din DN 2 F - Belzeni pe o lungime de 2 km ;

Pe raza comunei exista o reţea de drumurile săteşti – străzile in fiecare localitate componenta a comunei .   Drumurile comunale si străzile de pe raza comunei străbat un număr de 81 poduri si podeţe din care : 16 poduri beton , 15 poduri lemn , 15 podeţe beton , 29 podeţe din tub si 6 podeţe din lemn .

            Comuna nu dispune de căi de comunicaţii feroviare , subterane ( metrou ), căi navigabile (porturi) şi nici rute aeriene.

            Vecinătatea :

la Nord - comunele Lipova si Plopana – judetul Bacau si comuna Pungesti , judetul Vaslui ;

la Est   - comuna Ivanesti , judetul Vaslui ;

la Sud si Sud Est - comuna Voinesti , judetul Vaslui ;

la Vest – comuna Colonesti – judetul Bacau .

            Date istorice :

Fara a putea fi datata documentar inainte de 1780 , comuna Dragomiresti este una din vechile asezari de pe aceste meleaguri . Traditiile locale afirma ca ar fi existat inca din sec. XV – XVI . De-a lungul timpului satele comunei au cunoscut multe transformari administrative . La un moment dat majoritatea localitatilor componente erau comune de sine statatoare . In actuala forma dateaza din 1968 cand comuna Dragomiresti s-a unit cu fosta comuna Radeni . Denumirea satelor se presupune a fi derivat de la numele unor primi locuitori , cum e cazul cu Dragomiresti ( Dragomir ) , Vladia ( Vlad ) , Radeni ( Radeanu ) , etc . Satul Ciuperca si-a luat denumirea de la dealul pe varful caruia este asezat , satul avand o forma asemanatoare cu o ciuperca .

Date economice :

Activitatea economica a comunei Dragomiresti a cunoscut o evoluţie descendenta in perioada 1990 – 2000 , favorizând creşterea numărului de şomeri, respectiv a asistaţilor sociali ( beneficiari de ajutor social conform Legii venitului minim garantat ) . Aceasta a dus la îndreptarea unui important număr de locuitori care lucrau la oraş către localităţile de domiciliu unde nu exista activitatea economica de producţie – neexistând locuri de munca .

Principala îndeletnicire a locuitorilor comunei este agricultura si creşterea animalelor – comuna având o suprafaţa de 7418 ha teren din care o suprafaţa agricola de 4603 ha si 1356 ha cu păduri . Cele aproximativ 1900 gospodarii - cultiva cu paioase si prasitoare o suprafaţa de 3293 ha teren arabil , exploatând o suprafaţa de 1161 ha pasuni , 66 ha faneata si 82 ha vie . Locuitorii comunei detin aproximativ 1538 bovine , 1738 ovine , 1350 porcine , 628 cabaline , 25600 pasari si 920 familii de albine .

In comuna avem 5 mori particulare si aproximativ 32 unitati economice ( SC , PF si AF ) având ca obiect al activităţii comerţ , morărit , liber profesionişti , etc .

Date social – culturale :

Asistenta sociala in comuna este asigurata de   un birou de asistenta sociala in cadrul Primariei , un asistent social comunitar - DSP , 1 Cabinet Medical   in care lucreaza 2 medici si 2 cadre medii , pe raza comunei existând si 2 farmacii particulare care asigura necesarul de propuse farmaceutice . Pentru elevii din comuna funcţionează un număr de 9 Scoli si Grădiniţe din care una Scoala de Arte si Meserii , 2 Scoli gimnaziale si sase scoli primare după cum urmează :

- Şcoala cu clasele I-X   S.A.M. - Vladia ; - Şcoala cu clasele I-VIII Rădeni ;- Şcoala cu clasele I-VIII Doagele ;- Şcoala cu clasele I-IV Dragomiresti ;- Şcoala cu clasele I-IV Poiana Petrei ;- Şcoala cu clasele I-IV Belzeni ;- Şcoala cu clasele I-IV Tuleşti ;- Şcoala cu clasele I-IV Băbuţa ;- Şcoala cu clasele I –IV Popeşti ;

In comuna   avem 6 biserici in localităţile Dragomiresti , Doagele , Vladia , Rădeni , Popeşti , Tuleşti , Băbuţa si 5 Cămine Culturale – in localităţile Dragomiresti , Doagele , Radeni , Vladia si Popesti in care se desfasoara activitati culturale . Biblioteca comunala din localitatea Dragomiresti care numara 10 659 volume , impreuna cu bibliotecile celor 3 scoli generale , reusesc sa satisfaca dorinta de a citi a locuitorilor .

La începutul anului 2007 a fost data in folosinţa o „ Locuinţa protejata „ in localitatea Vladia – executata de către Direcţia de Protecţie a Copilului Vaslui – instituţie in care îşi desfăşoară activitatea 5 cadre si in care sunt protejaţi un număr de 7 copii cu diferite deficiente .

Realizările edilitar gospodăreşti obţinute pana in prezent :

 • In luna iunie 2008 s-a inaugurat sediu nou al Primăriei comunei Dragomiresti ;
 • In luna decembrie 2008 s-au finalizat lucrările la Pod din beton armat peste râul Lipova pe DC 144 localitatea Poiana Pietrei prin OG. 7/ 2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural ;
 • In luna martie 2009 s-au finalizat lucrările de Alimentare cu apa in localitatea Dragomiresti prin Programul SONEL BONEH INTERNATIONAL LTD .
 • In anul 2010 s-au finalizat lucrările de reparaţii capitale la Şcoala de Arte si Meserii din localitatea Vladia – , comuna Dragomiresti , judeţul Vaslui .
 • La începutul anului 2011 s-au finalizat lucrările de „Înlocuire sistem clasic de încălzire cu pompe de căldura sol-apa si panouri solare pentru preparare apa calda menajera la sediul Primăriei” , comuna Dragomiresti , judeţul Vaslui .
 • Sistem de alimentare cu apa in localităţile Vladia si Belzeni – Proiect finalizat fiind realizat prin OG. 7/ 2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural .
 • Proiect finalizat privind realizarea unei clădiri de tip şcolar prin „Programul de Reabilitare a Infrastructurii Şcolare” , in localitatea Belzeni , comuna Dragomireşti , judeţul Vaslui – construire a unei Scoli cu 3 Săli de clasa in Belzeni .  
 • Sistem de alimentare cu apa in localităţile Rădeni si TuleştiProiect finalizat in anul 2016 , fiind realizat prin Programul de alimentare cu apa la sate aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 577/1997, cu modificările si completările ulterioare ;
 • Proiect finalizat cu finanțare prin AFIR - Utilajele comunei Dragomirești si modernizare târg in localitatea Rădeni , comunei Dragomirești , județul Vaslui .
 • Proiect finalizat cu finanțare prin AFIR - Dotare Cămin Cultural din localitatea Rădeni si a Căminului Cultural din localitatea Doagele , comuna Dragomirești , județul Vaslui .
 • Lucrări de întreținere si modernizare sediu Școala cu clasele I-IV din localitatea Tulești – cu fonduri din bugetul local si finalizate in anul 2016 ,
 • Lucrări de întreținere si modernizare sediu Cămin Cultural din localitatea Rădeni – cu fonduri din bugetul local si finalizate in anul 2016 ,
 • Lucrări de întreținere si modernizare sediu Cămin Cultural din localitatea Doagele – cu fonduri din bugetul local si finalizate in anul 2016 ,

 

            Cele care urmează a se finaliza lucrările

 • Proiect privind realizarea unei clădiri de tip şcolar prin „Programul de Reabilitare a Infrastructurii Şcolare” , in localitatea Rădeni , comuna Dragomireşti , judeţul Vaslui - construire a unei Scoli cu 4 Săli de clasa + laborator in Rădeni .

                               

            Sau cele care urmează a se finanța

 • Proiect depus spre finantare prin AFIR de Extindere si dotarea functionalului din cadrul Liceului Tehnologic Vladia din comuna Dragomiresti , judetul Vaslui .
 • Proiect depus spre finantare prin MDRAP de Amenajare pod in localitatea Doagele , comuna Dragomiresti , judetul Vaslui .
Scroll to top