Hotarari CL

hotarari cl

Hotararile CL sunt supuse votarii si se refera la buna functionare a comunitatii...

Citeste mai mult

Documente contabile

documente contabile

Aici va sunt prezentate bugetul, bilantul, rectificarile si alte acte privind banii comunei

Citeste mai mult

Contact

contact

Printr-un singur click luati legatura cu noi privind problemele pe care le aveti

Citeste mai mult

Infrastructuri locale

Instituţii cultură, ocrotirea sănătăţii

  • Ø Biblioteca comunala in localitatea Dragomiresti ;
  • Ø Cămine culturale  in localităţile :

- Dragomiresti ;

- Doagele ;

- Rădeni ;

- Vladia ;

- Popeşti ;

  • Ø Dispensar medical  uman  in localitatea Dragomiresti  ;
  • Ø Dispensar medical veterinar in localitatea Rădeni  ;
  • Ø Locuinţa protejata de protecţie copii in localitatea Vladia ;
  • Ø Farmacii in localităţile Dragomiresti si Rădeni  ;
  • Ø Post Politie in localitatea Dragomiresti ;
  • Ø Unităţi de învăţământ – 9 scoli si Grădiniţe

- Şcoala cu clasele I-X   S.A.M. - Vladia ;

- Şcoala cu clasele I-VIII  Rădeni ;

- Şcoala cu clasele I-VIII  Doagele :

- Şcoala cu clasele I-IV Dragomiresti ;

- Şcoala cu clasele I-IV Poiana Petrei ;

- Şcoala cu clasele I-IV Belzeni ;

- Şcoala cu clasele I-IV Tuleşti ;

- Şcoala cu clasele I-IV Băbuţa ;

- Şcoala  cu clasele I –IV Popeşti ;

  • Ø In comuna Dragomiresti  avem  6  biserici in localităţile Dragomiresti , Doagele , Vladia , Rădeni , Popeşti , Tuleşti , Băbuţa .
  • Ø In localitatea Vladia este amplasat sediul unei „Locuinţe protejate” pentru persoane cu handicap .

 

Reţele de utilităţi

La nivelul comunei Dragomiresti  se regăsesc următoarele utilităţi publice :

-         reţele de telefonie fixa si mobila ;

-         reţele electrice de înalta si joasa tensiune  ;

-         reţea de alimentare cu apa in localitatea Dragomireşti inaugurata in luna decembrie 2008 .

-         reţea de alimentare cu apa in localităţile Vladia si Belzeni – in execuţie  cu stadiul lucrărilor la sfârşitul anului 2010 – 98 % .

-         reţea de alimentare cu apa in localităţile Rădeni si Tuleşti – in execuţie cu stadiu lucrărilor la sfârşitul anului 2010- 40 % .

-         reţea de iluminat public local ;

Căi de transport

Rutiere

Drumuri naţionale si judeţene :

Infrastructura existentă a comunei  DN + DJ  totalizează 27 Km

-         DN 2 F Vaslui – Bacău  - pe raza comunei 15,0 Km

-         DJ 243 – Dragomiresti – Bârlad – pe raza comunei 7 km

-         DJ 241 c – din DN 2 F – pana in localitatea Doagele – 7 Km

Drumurile  naţionale si judeţene  străbat pe raza comunei un număr de 7 poduri si podeţe  pe DN si 4 poduri si podeţe pe DJ .

Drumuri comunale :

Infrastructura existentă a comunei  DC  totalizează 19,4  Km

-         DC 100 A   DJ 243 Rădeni – Uricari  pe o lungime de 2 ,5 km

-         DC 139       DJ243 –Rădeni  -  Popeşti  pe o lungime de  3,2  km;

-         DC 139 A   din DC 139 –Popeşti – Ciuperca  pe o lungime de 2.7  km;

-         DC 140       din DJ  243 – Rădeni  - Tuleşti  pe o lungime de 4 km;

-         DC  141      din DN 2F – Dragomiresti –Semenea  pe o lungime de 3  km;

-         DC 144 A    din DJ 241 C – Poiana Petrei – pe o lungime de 2 km .

-         DC 143        din  DN 2 F -  Belzeni  pe o lungime de 2 km ;

Pe raza  comunei exista o reţea de drumurile săteşti – străzile  in fiecare localitate componenta a comunei .

Drumurile comunale  si străzile de pe raza comunei  străbat un număr de 81 poduri si podeţe din care : 16 poduri beton , 15 poduri lemn , 15 podeţe beton , 29 podeţe din tub si 6 podeţe din lemn .

Scroll to top